Az oldal sütiket(cookie) használ, a kezelése itt olvasható. Az adatvédelemről itt olvashatsz.

Termékek Menü

Garancia

 

Fontos tudnivalók tartós fogyasztási cikkek garanciájáról

A jótállás időtartama a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően általában 1 év, kivéve, ha a gyártó ettől eltérő időtartamot ad meg és az nem ütközik a hazai vagy Európai Uniós hatályos jogszabályokkal. A jótállás időtartama a vásárlás vagy csomagküldés esetén, a feladás napjától számítandó. Amennyiben a fogyasztó a vásárlás napjától számított 3 napon belül, a termék rendeltetésszerű használhatóságát akadályozó meghibásodás miatt érvényesíti csereigényét, úgy az adott terméket a Bikemen Kft. köteles kicserélni. 

 

Minőségi reklamáció

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek, melyek feltétele, hogy - kerékpárok esetén - , a főbb alkatrészek cseréje, beépítése és időszakos szervizelése, szakember által, szakszervizben és a megfelelő eszközökkel történjen. Amennyiben nem így történik, az a garancia elvesztését vonhatja maga után. Fontos, hogy az esetlegesen előforduló meghibásodások elkerülése érdekében az alkatrészek cseréjét és beépítését szakemberrel végeztessék. Utólagos reklamáció esetén, szükséges a panasz elbírálásánál a csere vagy beépítés körülményeinek ismerete. A garanciális igények forgalmazók felé történő érvényesítéséhez elengedhetetlen a vásárlást igazoló számla és a reklamáció pontos leírása.

Fontos, hogy teleszkópos villa, kormány, hajtómű, kerékszett vagy váz meghibásodása esetén a garanciális elbíráláshoz a komplett kerékpárt kell a forgalmazó felé bemutatni! A garanciális ügyintézésre visszaküldött alkatrészt megtisztítva kérjük eljuttatni hozzánk. Esztétikai hibás, az oldalunkon vagy a termék hirdetésében elírt termékinformációk miatt, a vásárló figyelmetlensége miatt tévesen megvásárolt vagy megrendelt termékek esetén csak akkor áll módunkban azt kicserélni, ha az adott termék nem volt felhasználva, beépítve és a termék csomagolása nem sérült. Gondatlan tárolásból, szerelésből adódó hibákért felelősséget nem vállalunk. A hazai forgalmazók, valamint a gyártók garanciát kizáró tényezőként felsorolt eseteiben a garancia nem érvényesíthető. Ezek a következők: versenyen való részvétel, a termék versenykörülmények között történő használata, nem megfelelően végzett beépítés vagy szerviz, kötelező vagy ajánlott szerviz elmulasztása, rendeltetésszerű használatból eredő természetes kopás, gumialkatrész elhasználódása/kopása, nem rendeltetésszerű használat.

 

Jótállás, garancia, szavatosság

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján jótállást vállalunk minden általunk értékesített termékre. A jótállás feltételei a Bikemen Kft. weboldalán vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyen olvashatók. Amennyiben nincs külön jótállási jegy mellékelve, úgy a jótállás időtartama 12 hónap, mely a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvényesíthető. Az importőrök és gyártók a termékeikre terméktípustól függően eltérő, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállalnak. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott terméknél külön fel van tüntetve. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

Eladó a megvásárolt terméket csak abban az esetben köteles kicserélni, ha az bizonyítottan hibás. Garanciális reklamációra visszaküldött terméket kizárólag a vásárlást igazoló számlával tudunk elfogadni! Garanciális ügyintézéshez elengedhetetlen a probléma részletes leírása, ehhez formanyomtatvány innen tölthető le. A fent felsoroltak részleges vagy teljes hiányában a garanciális ügyintézést nem tudjuk megkezdeni.

A garanciális problémával visszahozott termékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Csereigény csak azokban az esetekben tekinthető jogosnak, amely esetekben a meghibásodás rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások kiszűrésére a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvéleménye alapján vállalják a cserét. Ennek megfelelően az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a vásárlás helyén.

A garanciális probléma miatti visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó és a reklamáció jogos, akkor a szállítás költségét utólag megtérítjük. Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból fakadó és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni. 

Portósan küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni, az ilyen küldeményeket minden esetben visszaküldjük a feladónak!

A megrendelés hibás teljesítése esetén (nem felel meg a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak a termék), a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, cseréjét vagy elállhat a szerződéstől. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Hat hónap után a fogyasztóra hárul a hibást teljesítés bizonyításának terhe.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek - mint anyag, munka és továbbítási költség -, a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a termékben bekövetkezett, rendeltetésszerű használatából fakadó értékcsökkenését megtéríteni. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, melyben rögzíti: a fogyasztó nevét és címét, a termék megnevezését, a termék vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt és a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől, akkor ennek indoklását is meg kell adni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 munkanapon belül megtörténjen vagy ennek időpontjáról nyilatkozzon.

A jótállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a jótállási feltételeket az értékesítő és a vásárló is egyaránt betartotta. A termék jótállás keretén belüli javítása a jótállási jegy vagy számla ellenében végezhető, ezek hiányában a termék javítása költségtérítéses. A kerékpárok főbb alkotórészeinek  - mint villa (teleszkópos villa), váz, kerekek, meghajtás -, meghibásodásakor a forgalmazó kötelezi az eladót a komplett kerékpár bemutatására, a jótállás jogosságának elbírálása, vizsgálata céljából. Azon termékek esetén, melyeket közvetlenül nem forgalmaz a hazai importőr, így a javításhoz szükséges alkatrészek nem állnak a rendelkezésére, a 15 napos javítási határidőt túllépheti.

 

Garanciális ügyintézés céljából visszaküldendő termékek postázási címe megegyezik az üzletünk címével: 1117 Budapest, Fehérvári út 38/a

Garanciális probléma esetén hívható telefonszámunk: +36 1 209 5984